ออกซิน (Auxin)

posted on 04 Jan 2011 19:29 by plant-response
 
 

 
 
00000Auxin เป็นสารที่มีชื่อทางเคมีว่า IAA (Indole Acetic Acid) มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้
 
1. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช
 
 
 
 
000000จากการทดลองของ WENT พบว่า ถ้าตัดเยื่อหุ้มยอดอ่อนของต้นกล้าข้าวโอ๊ตนำไปวางไว้บนวุ้นที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ สักครู่ และนำชิ้นวุ้นนั้นไปวางบนต้นกล้าอีกต้นที่ตัดเยื่อหุ้มยอดอ่อนออก ผลปรากฎว่า มีการเจริญเติบโตของยอดอ่อนและมีการงอเข้าหาแสง บนยอดต้นกล้าที่ตัดยอดออก จะเห็นว่า ออกซินสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตผ่านวุ้นได้
 
2. การแบ่งเซลล์
000000ออกซินกระตุ้นการแบ่งเซลล์ให้เกิดการสร้างแคลลัส (Callus) และกระตุ้นการแบ่งเซลล์ที่แคมเบียม
 
3. การขยายตัวของเซลล์
000000ทำให้เซลล์ของลำต้นอ่อนหรือเยื่อหุ้มยอดอ่อนยืดตัว
 
 
 
 
4. การเปลี่ยนแปลง (Differentiation)
000000ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับเซลล์และโครงสร้างของพืช เช่น การเกิดเนื้อเยื่อไซเลม การออกดอก การเกิดผล
 
 
000000ออกซิน นอกจากจะให้ผลในทางกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ถ้ามีความเข้มข้นสูงเกินไปจะยับยั้งการเจริญ ส่วนต่างๆ ของพืชจะมีการตอบสนองต่อออกซินได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าใช้ความเข้มข้น 20 ppm (20 ส่วนในล้านส่วน) จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของลำต้น แต่ความเข้มข้นนี้จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของตาและของราก
 
ออกซินหนีแสงและความเข้มข้นพอเหมาะจะกระตุ้นให้มีการยืดเซลล์ทำให้ยอดอ่อนเข้าหาแสง
 
 
5. ควบคุมการเจริญเติบโตของตาข้างและกิ่ง
 
6. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผลภายหลังที่ได้รับการผสมเกสรแล้ว
 
 
7. กระตุ้นให้มีการสร้างราก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยายพันธุ์โดยวิธีปักชำและตอน
 
 
 
 
แหล่งสร้าง Auxin
000000ออกซินสร้างจากเนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายยอด (Apical Shoot Meristem) ใบอ่อนและจากแหล่งที่สร้างนี้จะเคลื่อนที่ลงมายังส่วนต่างๆ ของพืช ปัจจุบันมีการผลิตสารเคมีที่มีคุณสมบัติเหมือนออกซิน เช่น
 
000000NAD (Naphthalene Acetamide) ใช้ความเข้ม 0.005% จุ่มกิ่งที่จะใช้ปักชำ (ถ้าเป็นกิ่งอ่อนแช่นาน 1-2 ชั่วโมง ถ้าเป็นกิ่งแก่แช่นาน 6-12 ชั่วโมง)
000000NAA (Naphthalene Acetid Acid) ใช้ช่วยเร่งการงอกของรากในกิ่งปักชำและใช้ช่วยในการติดผลของผลไม้บางชนิด พ่นไปที่ช่อดอกของเงาะขณะที่ดอกยังไม่บานพบว่า ช่วยให้ติดผลดี
0000002,4-D (2,4-Dichlorophenexy Acetic Acid) มักนำมาใช้ประโยชน์เป็นยาปราบวัชพืช ถ้าปริมาณความเข้มข้นต่ำจะสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตและช่วยทำให้สีของผลไม้ดีขึ้น

Comment

Comment:

Tweet

%title%

#5 By Mulberry Factory Outlet (112.111.183.14) on 2013-09-02 00:06

%title%

#4 By Fake ray ban Sunglsses (112.111.183.14) on 2013-09-02 00:06

%title%

#3 By Replica Oakley Sunglasses (112.111.183.14) on 2013-09-02 00:06

%title%

#2 By Cheap Ray Ban Sunglasses (112.111.183.14) on 2013-09-02 00:06

?????? (Auxin) | Plant's Responses To Simulators

#1 By Cheap Oakley Sunglasses (112.111.183.14) on 2013-09-02 00:06

Categories

Archives