ไซโทไคนิน (Cytokinin)

posted on 04 Jan 2011 22:08 by plant-response
 
สมบัติดีเด่นของไซโทไคนิน คือ
 
0000001. กระตุ้นการแบ่งเซลล์ (Cell Division)
0000002. ช่วยในกระบวนการ Differentiation
000000ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงนิยมใช้เกี่ยวกับการเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ร่วมกับ IAA นอกจากนี้ยังมีผลต่อสภาพทางสรีรวิทยาของพืชหลายอย่าง เช่น ชะลอการแก่ในใบ
 
 
ภาพแสดงสมบัติของไซโทไคนิน
 
 
3. เร่งการเจริญของรากในต้นที่เติบโตจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
000000จึงนิยมใช้เกี่ยวกับการเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ร่วมกับ IAA
 
4. เร่งการเจริญของตาของพืชบางชนิด
000000ช่วยรักษาพืชผักให้สดอยู่ได้นานกว่าปกติ เพราะสารนี้ไปลดอัตราการหายใจของพืช
 
 
 
แหล่งสร้าง
000000รากนับเป็นแหล่งใหญ่ที่สร้างไซโทไคนิน นอกจากนี้ยังพบมากในบริเวณที่มีการแบ่งเซลล์และเมล็ดที่ยังอ่อน

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://www.g06l4kxuj82018304jvb3j0vkw875xdns.org/">aiikekdzfb</a>
iikekdzfb http://www.g06l4kxuj82018304jvb3j0vkw875xdns.org/
uiikekdzfb

#6 By iikekdzfb (117.7.236.87) on 2013-11-15 02:30

????????? (Cytokinin) | Plant's Responses To Simulators

#5 By Canada goose parka,Canada goose pas cher (23.91.20.211) on 2013-11-15 02:22

????????? (Cytokinin) | Plant's Responses To Simulators

#4 By giubbotti moncler (23.91.20.211) on 2013-11-15 02:22

????????? (Cytokinin) | Plant's Responses To Simulators

#3 By sac longchamp (23.91.20.211) on 2013-11-15 02:22

????????? (Cytokinin) | Plant's Responses To Simulators

#2 By Ugg Boots Sale (23.91.20.211) on 2013-11-15 02:22

????????? (Cytokinin) | Plant's Responses To Simulators

#1 By Canada Goose online (23.91.20.211) on 2013-11-15 02:21

Categories

Archives