000000ฮอร์โมนพืช คือสารประกอบอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นมาเองและใช้ในปริมาณที่น้อยมาก สามารถเคลื่อนย้ายจากเนื้อเยื่อที่เป็นแกล่งสร้างไปมีผลควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

 000000ฮอร์โมนพืช แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ

  1. ออกซิน (Auxin)
  2. จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)
  3. ไซโทไคนิน (Cytokinin)
  4. ก๊าซเอธิลีน (Ethylene)
  5. สารยับยั้งการเจริญ (Inhibitors)

000000ฮอร์โมนทั้ง 5 ปรถเภทนี้ อาจทำงานโดยตัวเองอย่างอิสระหรือทำงานร่วมกันก็ได้ ฮอร์โมนแต่ละประเภทนอกจากประเภทที่ 4 ที่มีหลายชนิก ปัจจุบันมนุษย์สามารถสังเคราะห์สารประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนประเภทต่างๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งเรียกว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Regulators หรือ Plant Growth Substance) ซึ่งมีประโยชน์ในกิจการเกษตรเพราะสามารถสังเคราะห์ได้ในปริมาณที่มากพอ

Comment

Comment:

Tweet

#9 By (1.46.40.249|1.46.40.249) on 2015-01-30 17:10

?????????????????????????????????????????? | Plant's Responses To Simulators

#8 By Giubbotti Moncler economici (23.91.20.211) on 2013-11-15 01:16

?????????????????????????????????????????? | Plant's Responses To Simulators

#7 By Snow boots (23.91.20.211) on 2013-11-15 01:16

?????????????????????????????????????????? | Plant's Responses To Simulators

#6 By Sac A Main Longchamp (23.91.20.211) on 2013-11-15 01:16

?????????????????????????????????????????? | Plant's Responses To Simulators

#5 By Mulberry Bags (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:39

?????????????????????????????????????????? | Plant's Responses To Simulators

#4 By sac longchamp (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:39

?????????????????????????????????????????? | Plant's Responses To Simulators

#3 By outlet woolrich (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:39

?????????????????????????????????????????? | Plant's Responses To Simulators

#2 By Micheal Kros France (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:39

?????????????????????????????????????????? | Plant's Responses To Simulators

#1 By sac longchamp pas cher (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:39

Categories

Archives