สารพวกยับยั้งการเจริญ

posted on 04 Jan 2011 22:37 by plant-response
000000สารในกลุ่มนี้มีสูตรโครงสร้างที่แตกต่างกัน แต่มีสมบัติที่คล้ายกัน คือ สามารถยับยั้งกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช สารพวกนี้ส่วนใหญ่ถูกสังเคราะห์ขึ้นเองตามธรรมชาติ สำหรับคอยควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชให้เกิดช้าลง หรือไม่ให้เกิดในช่วงเวลาและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สารที่ศึกษากันมากคือ กรดแอบไซสิก (Abscissic Acid) หรือ ABA
 
 
 
 
กรดแอบไซสิก (ABA)
000000ทำหน้าที่ชักนำให้เกิดการร่วงของใบและผล ใบและผลเมื่อมีอายุมากขึ้น ปริมาณออกซิเจนลดลง กรดแอบไซสิกจะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการร่วงของใบและผล
000000ชักนำให้เกิดการพักตัวของเมล็ด เมล็ดพืชที่กำลังพักตัวอยู่นั้นพบว่าประมาณกรดแอบไซสิกสูง และเมื่อใช้วิธีการทำลายการพักตัวของเมล็ดพบว่าปริมาณของกรดแอบไซสิกจะลดลง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ เมื่อพืชมีการคายน้ำมีผลทำให้แรงเต่งลดลง ในภาวะเช่นนี้การ์ดเซลล์จะมีการสร้างแอบไซสิกเพิ่มขึ้น มีผลไปเปลี่ยน permeability ของเซลล์ทำให้ K+ ไหลออกไปจากเซลล์ได้โดยง่าย ทำให้ปากใบปิดซึ่งเป็นการควบคุมน้ำในพืชให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
 
 
หน้าที่ของกรดแอบไซสิก
 
 
แหล่งสร้าง
000000กรดแอบไซสิกจะสร้างเมื่อเซลล์อยู่ในสภาวะเสื่อมหรือเมื่อปริมาณออกซิเจนลดลง เช่น ที่ใบแก่

Comment

Comment:

Tweet

????????????????????? | Plant's Responses To Simulators

#2 By Fake Oakley Sunglasses (23.91.20.211) on 2013-11-14 04:58

เนื้อหาดี บล็อคสวยมาก
ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย

#1 By Plant-Response on 2011-01-10 10:27

Categories

Archives