ก๊าซเอธิลีน (Ethylene)

posted on 04 Jan 2011 22:19 by plant-response

 
000000ก๊าซเอธิลีนเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิดเดียวที่อยู่ในสภาพที่เป็นก๊าซ สารนี้มีผลต่อพืช คือ
 
0000001. เร่งการสุกของผลไม้ จึงเรียกว่าเป็น Fruit Ripening Hormone
0000002. กระตุ้นการหลุดร่วงของใบไม้และการผลัดใบตามฤดูกาล
0000003. กระตุ้นให้เกิดดอกเพศเมียมากขึ้นในพืชตระกูลแตง
0000004. กระตุ้นการเกิดราก เช่น การเกิดขนราก และรากแขนง
0000005. ทำให้สีของดอกไม้จางลง
0000006. กระตุ้นการออกดอกของพืชพวกสับปะรด
0000007. กระตุ้นการเกิดยางในต้นยางพาราที่มีอายุสูง
 
 
การสร้างเอธิลีนในช่วงระยะต่างๆ ของพืช
 
 
แหล่งสร้าง
000000ก๊าซเอธิลีนสร้างจากกระบวนการเมตาโบลิซึมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการสุกของผลไม้ นอกจากนี้ส่วนอื่นๆ ของพืช เช่น ดอก ใบ ลำต้น ราก หัวและเมล็ดก็สามารถสร้างก๊าซเอธิลีนได้
000000ปัจจุบันการผลิตสารเคมีบางชนิดที่สามารถสลายตัวและคายก๊าซเอธิลีนออกมาได้อย่างช้าๆ เช่น กรด 2-คลอโรอีเทนฟอสโฟนิก หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า เอทีฟอน (Ethephon)

Comment

Comment:

Tweet

kqvlenhmvd http://www.giw0a00d351r08c3c83nztbw3su573x3s.org/
ukqvlenhmvd
<a href="http://www.giw0a00d351r08c3c83nztbw3su573x3s.org/">akqvlenhmvd</a>

#6 By kqvlenhmvd (218.62.86.246) on 2013-11-14 03:23

??????????? (Ethylene) | Plant's Responses To Simulators

#5 By Fake Oakley Sunglasses (23.91.20.211) on 2013-11-14 03:19

??????????? (Ethylene) | Plant's Responses To Simulators

#4 By longchamp france (23.91.20.211) on 2013-11-14 03:19

??????????? (Ethylene) | Plant's Responses To Simulators

#3 By giubbotti moncler (23.91.20.211) on 2013-11-14 03:18

??????????? (Ethylene) | Plant's Responses To Simulators

#2 By Mulberry Bags (23.91.20.211) on 2013-11-14 03:18

??????????? (Ethylene) | Plant's Responses To Simulators

#1 By Oakleys Outlet (23.91.20.211) on 2013-11-14 03:18

Categories

Archives