จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)

posted on 04 Jan 2011 21:56 by plant-response
จิบเบอเรลลิน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ในด้านต่างๆ คือ
 
จิบเบอเรลินกระตุ้นการงอกของลำต้น
1. กระตุ้นการเจริญ
000000กระตุ้นขยายตัวของเซลล์ตรงช่วงระหว่างข้อ ทำให้ต้นไม้สูง ถ้าพืชขาดจิบเบอเรลลินจะทำให้ลำต้นเตี้ยแคระ
 
 
แหล่งสร้าง
000000จิบเบอเรลลินพบว่ามีมากในเมล็ดที่เริ่มงอก หรือเมื่อตามีการเจริญและที่ใบอ่อนมีทิศทางการเคลื่อนที่อิสระและมีทิศทางไม่แน่นอน
000000การนำจิบเบอเรลลินมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น ช่วยยืดช่อองุ่นให้โปร่งขึ้นเพื่อลดการเบียดของผลองุ่นในช่อ ทำให้ผลองุ่นโตขึ้น ทำให้องุ่นบางพันธุ์ไม่มีเมล็ด ช่วยให้คุณภาพของไม้ดอกดีขึ้น เช่น ขนาดดอกใหญ่ขึ้น และก้านช่อดอกยาวขึ้น
 
 
เมล็ดมีการปล่อยจิบเบอเรลลินออกมาขณะที่งอก ทำให้เกิดการใช้แป้ง
โดยเอนไซม์อะไมเลสที่ได้รับการกระตุ้นจากจิบเบอเรลลิน
 
000000ปัจจุบันยังมีการสังเคราะห์การเคมีที่ยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลิน ทำให้ระดับของจิบเบอเรลลินในพืชน้อยลง มีผลทำให้พืชโตช้า ลำต้นแคระแกร็นเพื่อนำมาใช้ในกิจการทำไม้ประดับ

Comment

Comment:

Tweet

Categories

Archives